Problem z will_paginate i pg_search w RoR 4

pg_search i will_paginate – dość powszechnie biblioteki niestety mają problem ze wzajemną współpracą pod Ruby on Rails 4 w gałęzi 4-0-stable. Problemem jest sposób wywołania metody count przez will_paginate. Poprawka jest prosta – samodzielnie definiujemy total_entries dla metody paginate. Przykład:

@posts = Post.search(params[:search])
@posts_counter = @entries.count(:all)
@posts = @posts.paginate(page: params[:page], per_page: 10, total_entries: @posts_counter)

Tłumaczenie aplikacji w Ruby on Rails – aliasy YAML

Tłumaczenie aplikacji w Ruby on Rails jest dobrze opisane w manual (i18n, zmiana locale, ładowanie plików z tłumaczeniami itd.). Nie ma tam jednak wzmianki o aliasach w składni YAML, które pozwalają znacznie ograniczyć powtórzenia w obrębie pliku z translacjami.
Czytaj dalej Tłumaczenie aplikacji w Ruby on Rails – aliasy YAML