Raporty dotyczące Internetu w Polsce, które warto poznać w Nowym Roku

  • World Internet Project Poland 2010: „(…) Ponad 50% Polaków korzysta z Internetu. Podobnie jak w przypadku wszystkich krajów, najniższy procent użytkowników to osoby powyżej 60 roku życia. Robi wrażenie fakt, że 95% polskich nastolatków jest on-line, wykazując korzystanie z sieci w przyszłości. W miastach o populacji od 200.000 do 500.000, stopień korzystania z Internetu, wynoszący 76%, jest jednym z najwyższych na świecie, natomiast najniższa penetracja na wsi jest nadal imponująca (45%). Różnica pomiędzy mężczyznami i kobietami (58% w porównaniu do 52%) jest jedną z mniejszych jaką widzieliśmy na tym poziomie rozwoju. Jedynie 7% Polaków ma dostęp do Internetu za pośrednictwem dial-up, co udowadnia, że Polska przeskoczyła innych kraje na 50% poziomie penetracji…”
  • Raport Głównego Urzędu Statystycznego – Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2006 – 2010: „(…) Publikacja ta, koncentrując się przede wszystkim na wynikach badania wykorzystania technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych, uzupełniona została w pierwszej części o statystykę produktów ICT…”

A może Ty chciałbyś podzielić się z nami informacją o jakimś ciekawym badaniu/raporcie lub analizie?